19
آوریل

۳ عامل مهم جهت طراحی داخلی

۳ عامل مهم جهت طراحی داخلی هر اتاق در یک ساختمان چیست؟

یک اتاق باید با توجه به مورد استفاده ای که دارد آرایش شود.

اجزای استفاده شده در اتاق باید در فرد اشتیاق و شادابی فراهم آورد تا باعث بی حوصلگی او نشود.

هارمونی و توازن در اجزا و اشیای به نمایش گذاشته شده در اتاق جزو عوامل بسیار مهم محسوب می شود.

همانطور که از ترتیب ذکر شده در بالا بر می آید، اصلی ترین و مهمترین مرحله در طراحی داخلی انتخاب رنگ مناسب است. بهترین راه برای پیدا کردن الگوی رنگی مناسب در طراحی داخلی یافتن پاسخ این پرسش هاست.