لوگوی شرکت آرت گروشه

پروژه “گلدن مال”

محل پروژه: ولیعصر
مجری و طراح : گروه معماری آرت گروشه
مساحت زمین:
مساحت بنا:
سال طراحی و اجرا:

طراحی داخلی فودکورت

طراحی داخلی فودکورت
طراحی داخلی فودکورت
طراحی داخلی فودکورت
طراحی داخلی فودکورت
طراحی داخلی فودکورت
طراحی داخلی فودکورت
طراحی داخلی فودکورت
طراحی داخلی فودکورت
طراحی داخلی فودکورت

یک پاسخ بگذارید