لوگوی شرکت آرت گروشه

پروژه “سناتور”

محل پروژه: ______
کارفرما: جناب آقای فرهانی
مجری و طراح : گروه معماری آرت گروشه
مساحت زمین: 1000 مترمربع
مساحت بنا: 300 متر مربع
سال طراحی و اجرا: ——_1400

طراحی نما

نمای کلاسیک پروژه سناتور
نمای کلاسیک پروژه سناتور
نمای کلاسیک پروژه سناتور
نمای کلاسیک پروژه سناتور
نمای کلاسیک پروژه سناتور

طراحی داخلی

طراحی داخلی پروژه سناتور
طراحی داخلی پروژه سناتور
طراحی داخلی پروژه سناتور
طراحی داخلی پروژه سناتور
طراحی داخلی پروژه سناتور
طراحی داخلی پروژه سناتور

یک پاسخ بگذارید