لوگوی شرکت آرت گروشه

پروژه “کلاک”

محل پروژه: کلاک
مجری و طراح : گروه معماری آرت گروشه
مساحت زمین: 1800 مترمربع
مساحت بنا: 600 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1399_1400

طراحی نما

ویلا نمای کلاسیک
ویلا نمای کلاسیک
ویلا نمای کلاسیک
ویلا نمای کلاسیک

طراحی داخلی

طراحی داخلی
طراحی داخلی
اتاق نشیمن
اتاق نشیمن
طراحی استخر
طراحی استخر
طراحی استخر
طراحی استخر
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
طراحی آشپزخانه
راه پله
طراحی roof
طراحی نشیمن ویلای کلاسیک
طراحی نشیمن ویلای کلاسیک
طراحی محوطه و فضاسازی
طراحی محوطه و فضاسازی
طراحی محوطه و فضاسازی
طراحی محوطه و فضاسازی

یک پاسخ بگذارید