لوگوی شرکت آرت گروشه

پروژه “فروشگاه ایران گلاب” در کاشان

محل پروژه: کاشان
کارفرما: جناب آقای راهب
مجری و طراح : گروه معماری آرت گروشه
مساحت بنا: 80 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1401-1400

تصاویر سه بعدی پروژه

تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب

تصاویر اجرا شده پروژه

تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب
تصاویر پروژه فروشگاه ایران گلاب

یک پاسخ بگذارید