لوگوی شرکت آرت گروشه

پروژه “سالن زیبایی آذربیک” در دیباجی

محل پروژه: تهران-دیباجی
کارفرما: سرکارخانم الهه آذربیک
مجری و طراح : گروه معماری آرت گروشه
مساحت بنا: 70 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1401-1400

تصاویر سه بعدی پروژه

طراحی داخلی سالن زیبایی
طراحی داخلی سالن زیبایی
طراحی داخلی سالن زیبایی
طراحی داخلی سالن زیبایی
طراحی داخلی سالن زیبایی
طراحی داخلی سالن زیبایی
طراحی داخلی سالن زیبایی

تصاویر اجرا شده

طراحی و اجرا داخلی سالن زیبایی
طراحی و اجرا داخلی سالن زیبایی
طراحی و اجرا داخلی سالن زیبایی
طراحی و اجرا داخلی سالن زیبایی
طراحی و اجرا داخلی سالن زیبایی
طراحی و اجرا داخلی سالن زیبایی
طراحی و اجرا داخلی سالن زیبایی
طراحی و اجرا داخلی سالن زیبایی
طراحی و اجرا داخلی سالن زیبایی

یک پاسخ بگذارید