محل پروژه: دماوند- کیلان
کارفرما: جناب آقای شاحسینی
مجری و طراح : گروه معماری آرت گروشه
مساحت زمین: ۱۰۰۰ متر مربع
مساحت بنا: 600 متر مربع
سال طراحی و اجرا: 1400-1398

طراحی نما

ویلا نمای کلاسیک
ویلا نمای کلاسیک
ویلا نمای کلاسیک
ویلا نمای کلاسیک

سردر ورودی

سردر کلاسیک
سردر کلاسیک
سردر کلاسیک
سردر کلاسیک
سردر کلاسیک

طراحی داخلی

طراحی داخلی
طراحی داخلی
طراحی داخلی
طراحی داخلی
طراحی داخلی
طراحی داخلی
طراحی داخلی
طراحی داخلی
طراحی داخلی

طراحی استخر

طراحی استخر
طراحی استخر
طراحی استخر